İstifadəçi Sazişi

Tekerler.az-ın İstifadəçi Saziçışi

Bu istifadəçi sazişi «Tekerler.az», «Kalesa.az», «Wheels.az» («Tekerler.az») və İnternet şəbəkəsi istifadəçisi («İstifadəçi») arasında www.Tekerler.az (Tekerler.az) internet resursunun istifadəsi zamanı yaranan münasibətləri İstifadəçi sazişində qeyd olunmuş şərtlərə əsaslanaraq tənzimləyir.

‘Tekerler’-in Sazişin bağlanması haqqında İstifadəçiyə ünvanlanmış təklifinin tam və dolğun qəbul edilməsi İstifadəçinin Tekerler.az saytının istifadəsinə yönəlik fəaliyyəti zamanı, habelə axtarış, elanlara baxış və ya elan verilməsi, saytda qeydiyyatdan keçmə, şərh yazma, ismarıcların əlaqə forması vasitəsilə istiqamətləndirilməsi və Tekerler.az saytının funksionallığının istifadəsi üzrə bu növ digər fəaliyyətlər zamanı nəzərdə tutulur.

İstifadəçi sazişi ‘Tekerler’ tərəfindən istənilən zaman İstifadəçiyə hər hansı bir xüsusi xəbərdarlıq olunmadan dəyişdirilə bilər. İstifadəçi sazişinin yeni redaksiyası, ‘Tekerler’ tərəfindən əksi birbaşa qeyd olunmadıqda, Tekerler.az saytına yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir. İstifadəçi sazişinin qüvvədə olan redaksiyası ilə müntəzəm tanışlıq İstifadəçinin öhdəliyidir.

Tekerler.az saytının İstifadəçi sazişinin yeni redaksiyasının qüvvəyə minməsindən sonra istifadəsi İstifadəçinin bu sazişlə tam razılığını və yeni redaksiyanın müddəalarının bütov şəkildə ona tətbiqini nəzərdə tutur.

Hazırki İstifadəçi sazişinin qüvvədə olan redaksiyası ilə bu ünvanda tanış olmaq mümkündür: http://tekerler.az/az/pages/terms

1. Terminlər və təriflər

Hazırki İstifadəçi sazişində qeyd olunmuş terminlər aşağıdakı mənalarda istifadə olunurlar:

Tekerler.az və/və ya Sayt — İnformasiya sistemində yerləşən məlumat və intellektual mülkiyyət obyektləri (o cümlədən, EHM üçün proqram, məlumat bazası, interfeysin (dizayn) qrafik tərtibatı və s.) məcmusundan ibarət İnternet resurs; bu resursa çıxış, İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş müxtəlif istifadəçi cihazlarında www.Tekerler.az, Tekerler.az və m.Tekerler.az ünvanları (həmçinin bu ünvanlara aid növbəti səviyyədəki domenlər) üzrə veb-səhifələrinə (brauzer) və ya Tekerler.az Mobil əlavəsinə xüsusi proqram təminatı vasitəsilə təmin olunur.

İstifadəçi — İnternet şəbəkəsi resursları, həmçinin Tekerler.az saytının ziyarətçiləri.

Xidmətlər — Tekerler.az saytının İstifadəçiləri üçün funksional imkanlar, xidmətlər, və alətlər.

Mobil əlavə — Portativ (mobil) cihazlar üçün, İstifadəçi tərəfindən bu cihazlara Tekerler.az saytına çıxış üçün müxtəlif proqram platformalarından yüklənilmiş proqram təminatı.

Mal — İstifadəçinin Tekerler.az saytında haqqında elan yerləşdirdiyi hər hansı mal, məhsul, xidmət, iş təklifi və ya hər hansı digər bir təklif.

Elan — İstifadəçi tərəfindən Tekerler.az saytına yerləşdirilən və qeyri-müəyyən kütləyə ünvanlanmış, mal haqqında təklif olan məlumatlandırıcı ismarıc (buraya əlaqə üçün məlumat, fotoşəkillər və ya istənilənəlaqədar məlumat da daxildir).

Satıcı — Tekerler.az saytına Mal ilə əlaqədar alver təklifi olan elan yerləşdirmiş İstifadəçi.

Alıcı — Satıcı tərəfindən yerləşdirilmiş elana baxış keçirən, Satıcı ilə Mal haqqında qarşılıqlı əlaqə quran və/və ya Satıcı ilə alver həyata keçirən İstifadəçi.

Qeydiyyat məlumatları — İstifadəçi tərəfindən Saytda Qeydiyyatdan keçmə zamanı müstəqil şəkildə yaradılmış, və ya sonradan İstifadəçi tərəfindən Şəxsi Kabinet vasitəsilə dəyişdirilmiş, İstifadəçinin Tekerler.az saytında avtorizasiyasından sonra Şəxsi Kabinetə girişi üçün istifadə olunan unikal login (elektron poçt ünvanı) və parol.

Şəxsi kabinet — Istifadəçinin Tekerler.az saytındakı Xidmətləri, həmçinin sifarişləri, və ‘Tekerler’ tərəfindən təklif olunan şərtlərlə qoşulma/ayrılmanı idarə edə biləcəyi, Saytda qeydiyyat yazısına bağlı olan İstifadəçiyə məxsus şəxsi bölmə.

Qeydiyyat — İstifadəçinin Tekerler.az saytında qeyd olunmuş təlimatlara uyğun fəaliyyət məcmusu, həmçinin İstifadəçi tərəfindən Tekerler.az saytının istifadəçi interfeysinin xüsusi formasından istifadə edərək Şəxsi Kabinet və Tekerler.az saytının müxtəlif bölmələrinə çıxış məqsədilə yaradılmış Qeydiyyat və ya digər məlumatlar.

Məlumatlar — İstifadəçi tərəfindən ‘Tekerler’-ə Tekerler.az saytının istifadəsi ilə əlaqədar verilmiş istənilən material və məlumatlar.

2. Ümumi müddəalar. Sayt xidmətlərinə çıxış.

2.1. ‘Tekerler’ İstifadəçiyə hazırki İstifadəçi sazişinin şərtləri daxilində Tekerler.az saytında mümkün olan Xidmətlərdən istifadə, həmçinin elanların yerləşdirilməsi, axtarılması və baxılması və Saytdakı digər Xidmətlərdən istifadə etməyi təklif edir. İstifadə olunan müxtəlif Xidmətlərlə əlaqədar olaraq ‘Tekerler’ əlavə şərtlər, qaydalar və məhdudiyyətlər tətbiq edə bilər. ‘Tekerler’ istənilən an Xidmətlərin göstərilmə şərtlərini dəyişdirmək və ya təkrar gözdən keçirmək, Saytın və Xidmətlərin funksional imkanlarını genişləndirmək, məhdudlaşdırmaq, dəyişdirmək və dolğunlaşdırmaq, həmçinin İstifadəçinin Xidmətlərə və Saytın müxtəlif funksional imkanlarına çıxış şərtlərini dəyişdirmək hüququna malikdir.

2.2. Xidmətlər, əksi xüsusi olaraq qeyd edilmədikdə, İstifadəçiyə pulsuz göstərilir.

2.3. Müxtəlif Xidmətlərin göstərilməsi hazırki İstifadəçi sazişinin ayrılmaz hissəsi olan xüsusi qaydalar və/və ya sazişlər, həmçinin elanların yerləşdirilməsi Şərtləri, digər şərtlər və qaydalar, və yazılı şəkildə tərtib olunmuş, ‘Tekerler’ və İstifadəçi tərəfindən imzalanmış individual sazişlər əsasında tənzimlənə bilər. Hazırki İstifadəçi sazişinin mətni və xüsusi qaydalar və/və ya sazişlər arasında ziddiyyət və ya uyğunsuzluq hallarında sonuncular tətbiq olunmalıdır.

2.4. Tekerler.az saytı İstifadəçilərə müstəqil şəkildə və öz cavabdehlikləri altında qeyri-müəyyən kütləyə ünvanlanmış və Satıcının idarə edə biləcəyi (təklif edə biləcəyi) və Alıcının öz mülahizəsi və öz cavabdehliyi altında qəbul edə biləcəyi, Satıcının Saytda müvafiq sözləşmə bağladığı təklif olan, Mal alveri ilə əlaqəli elan yerləşdirə biləcəyi virtual meydandır.

‘Tekerler’ sözləşmənin təşkilatçısı, Alıcı, Satıcı, vasitəçi, agent və ya hər hansı İstifadəçinin nümayəndəsi və/və ya İstifadəçilər arasında olan təklif olunan/bağlanan sözləşmədə hər hansı marağı olan şəxs deyildir. Saytda yerləşdirilmiş Elanlar sayəsində İstifadəçilər arasında bağlanan sözləşmələr ‘Tekerler’-in birbaşa və ya dolayı iştirakı olmadan baş tutur.

2.5. Qeydiyyat və ya İstifadəçinin Saytda avtorizasiya faktından asılı olmayaraq, Saytın istifadəsi, həmçinin Saytda yerləşdirilmiş məlumatın baxılması İstifadəçinin hazırki İstifadəçi sazişi ilə razılığını və Xidmətlərdən istifadə üzrə göstərişlərə əməl etmə öhdəliyini, həmçinin Saytın istifadəsi ilə əlaqədar fəaliyyətinə görə cavabdehliyini nəzərdə tutur.

2.6. Tekerler.az saytına girişi həyata keçirərək İstifadəçi bununla hazırki İstifadəçi sazişini bağlayır və zəmanət verir ki, İstifadəçi sazişinin bağlanması və yerinə yetirilməsi üçün gərəkli olan bütün hüquqlara və səlahiyyətlərə malikdir, həmçinin həddi-büluğa çatmış və tamamilə iş qabiliyyəti olan, yaxud həddi-büluğa çatmamış, lakin müvafiq orqanın qərarı ilə tamamilə iş qabiliyyəti olan (emansipasiya) şəxs kimi tanınmış, yaxud on dörd yaşına çatmamış lakin qanunvericilikdə tələb olunan formada valideynlərindən və ya digər qanuni nümayəndələrdən İstifadəçi sazişinin bağlanması üçün yazılı icazə almış şəxsdir. ‘Tekerler’ istənilən zaman İstifadəçidən yuxarıda qeyd olunan hüquq və səlahiyyətləri təsdiqləyən sənədləri və ya məlumatı tələb etmək hüququna malikdir.

2.7. Tekerler.az saytında təqdim olunan Xidmətlər istənilən an İstifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişilə, tamamlana, yenilənə bilər, funksional imkanların xarakteri və forması dəyişilə bilər, bununla əlaqədar olaraq, onların istifadəsi «olduğu kimi», yəni İstifadəçilərin Xidmətlərə müraciət etdiyi anda onların ‘Tekerler’ tərəfindən təqdim olunduğu şəkildə və həcmdə təklif olunur. ‘Tekerler’ lazım olduğu təqdirdə öz mülahizəsi ilə, xüsusilə əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən bütün İstifadəçilərə birdən yaxud hər hansı bir İstifadəçiyə Xidmətlərin (və ya Xidmətlər çərçivəsində hər hansı bir funksiyanın) göstərilməsinin dayandırılması (müvəqqəti və ya birdəfəlik) hüququna malikdir.

3. Saytda qeydiyyatdan keçmə

3.1. İstifadəçi Şəxsi Kabinetindən istifadə, həmçinin Tekerler.az saytında qeydiyyatdan keçdikdən sonra ayrıca Xidmətlərdən istifadə hüququna malikdir.

3.2. Qeydiyyat zamanı İstifadəçinin müstəqil şəkildə seçdiyi Qeydiyyat məlumatları qeyd olunur. Qeydiyyat üçün məlumatların daxil edilməsindən sonra İstifadəçi Qeydiyyat zamanı qeyd etdiyi elektron poçt ünvanına aktiv hiperlink olan elektron məktub alır, və bu hiperlinkdən keçid Saytda Qeydiyyatın təsdiqlənməsi üçün zəruridir. Hesabaalma yazısının Qeydiyyatı İstifadəçinin elektron poçt ünvanı vasitəsilə bir dəfə həyata keçirilir. Saytda yeni hesabaalma yazısının təkrar Qeydiyyatını əvvəlki Qeydiyyat zamanı qeyd olunmuş elektron poçt ünvanını istifadə etməklə həyata keçirmək mümkün deyil.

3.3. İstifadəçi öz Qeydiyyat məlumatlarının bütövlüyünə nəzarət etməli və onları üçüncü şəxslərə bildirməməlidir. İstifadəçi öz Qeydiyyat məlumatlarını üçüncü şəxslərə vermək, həmçinin üçüncü şəxslərə birbaşa və ya bilavasitə Tekerler.az saytında avtorizasiya üçün öz Qeydiyyat məlumatlarını istifadə etməyə icazə vermək (İstifadəçinin maraqları çərçivəsində onun adından fəaliyyət göstərən və ya İstifadəçi ilə müvafiq sövdələşmə əsasında Qeydiyyat məlumatlarını əldə etmiş şəxslər istisna olmaqla) hüququna sahib deyil.

3.4. İstifadəçinin Şəxsi Kabinetindən onun Qeydiyyat məlumatlarını istifadə etməklə həyata keçirilmiş hər hansı bir fəaliyyət İstifadəçinin özü və ya onun müvəkkili tərəfindən həyata keçirilmiş hesab olunur və İstifadəçinin bu fəaliyyətlərə münasibətdə öhdəliklərini və cavabdehliyini, həmçinin hazırki İstifadəçi sazişinin pozulmasının və Tekerler.az saytında İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilən Mal haqqında məlumatın qanunvericiklə tələb olunan cavabdehliyini təyin edir.

3.5. Əgər İstifadəçi şübhələnirsə ki, onun Qeydiyyat məlumatları kiməsə məlum olub və səlahiyyəti olmayan üçüncü şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilər, bu halda o mütləq Qeydiyyat məlumatlarını dəyişdirməlidir.

3.6. ‘Tekerler’ İstifadəçinin Tekerler.az saytının istifadəsi zamanı təqdim etdiyi məlumatın doğruluğunu yoxlamaq üçün bütün mümkün texniki yollardan istifadə etmək hüququna malikdir. ‘Tekerler’ zəmanət verə bilməz ki, İstifadəçi həqiqətən də özünü təqdim etdiyi şəxsdir, və həmçinin İstifadəçinin Tekerler.az saytına təqdim etdiyi məlumat həqiqətə uyğundur. ‘Tekerler’ İstifadəçilərə məsləhət görür ki, mümkün kontragentlərlə, Satıcı və Alıcılarla ünsiyyət saxlasınlar, bunun üçün Tekerler.az saytında mümkün olan bütün alətlərdən istifadə etsinlər və alver sövdələşməsi və Satıcını seçmə zamanı ehtiyatlı və tədbirli davransınlar.

3.7. ‘Tekerler’ İstifadəçi hazırki Sazişin şərtlərini və/və ya elan yerləşdirmə qaydalarını pozduğu təqdirdə İstifadəçinin Şəxsi Kabinetə girişini ləğv etmək, eyni zamanda onun Elanlarının göstərilməsini və yerləşdirməsini dayandırmaq hüququna malikdir. ‘Tekerler’ istənilən zaman İstifadəçinin Xidmətlərə olan çıxışını dayandırmaq və/və ya məhdudlaşdırmaq, həmçinin İstifadəçinin Saytdakı qeydiyyat yazısını sonradan bərpası mümkün olmamaq şərtilə pozmaq və ya blok etmək hüququna malikdir.

3.8. Tekerler.az saytında yerləşdirilmiş kütləyə açıq olan Elanlara və digər məlumatlara baxmaq üçün qeydiyyat və/və ya İstifadəçinin avtorizasiyası tələb olunmur, lakin bu fəaliyyətləri həyata keçirdikdə İstifadəçi istənilən halda hazırki İstifadəçi sazişinin müddəalarına əməl etməlidir.

4. İstifadəçilər tərəfindən verilmiş məlumatlar

4.1. Tekerler.az saytının istifadəsi çərçivəsində İstifadəçi yalnız həqiqətə uyğun Məlumatları təqdim etmək məcburiyyətindədir və təqdim etdiyi məlumata görə tam cavabdehlik daşıyır. İstifadəçi lazım olduğu təqdirdə Tekerler.az saytında Məlumatları redaktə edərək vaxtında aktuallaşdırmağı öhdəliyinə götürür. ‘Tekerler’ tələb etmək hüququna malikdir, və İstifadəçi belə bir tələb olduğunda İstifadəçi sazişinin tərəfi olaraq və/və ya müvafiq Xidmətlərdən istifadə edən tərəf olaraq İstifadəçinin kimliyini təyin edən, həmçinin təqdim edilən məlumatların həqiqiliyini və Malın istifadəsinin/satışının qanunauyğunluğunu və/və ya Satıcının qeyd edilən Mal Elanı ilə əlaqəsini təsdiq edən müvafiq sənədləri və məlumatları təqdim etmək öhdəliyindədir.

4.2. Tekerler.az saytındakı Xidmətlərdən istifadə prosesində (həmçinin Qeydiyyat zamanı, Tekerler.az saytının interfeysi vasitəsilə İstifadəçilərin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi zamanı, Elanların yerləşdirilməsi zamanı, Tekerler.az saytının səhifələrinə baxış zamanı və s.), İstifadəçi sazişinin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə İstifadəçi öz iradəsi ilə və müstəqil bir şəkildə qərar verir ki, özü haqqında şəxsi və digər məlumatları (soyadı, adı, atasının adı və ya İstifadəçinin təxəllüsü, elektron poçt ünvanı, mobil telefon nömrəsi, habelə İstifadəçi tərəfindən təqdim olunmuş istənilən digər məlumat, həmçinin digər İstifadəçilərə Tekerler.az saytının interfeysində qarşılıqlı əlaqə forması vasitəsilə göndərilmiş ismarıclarda olan məlumat, Elanlara forma vasitəsilə göndərilmiş şərhlərdə olan məlumat və s.) ‘Tekerler’-ə təqdim etsin və kütləyə açıq olaraq yerləşdirsin, həmçinin bununla İstifadəçi razılığını bildirir ki, ‘Tekerler’ onun şəxsi və digər məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün işlədə bilər: İstifadəçilərə Saytın istifadəsi ilə əlaqədar konsultasiya dəstəyinin göstərilməsi, Elanların İstifadəçi sazişi ilə uyğunluğunun yoxlanılması, digər İstifadəçilərə ismarıcların çatdırılması, Tekerler.az saytının və/və ya Xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün statistik və analitik məlumatların alınması, göstərilən Xidmətlər spektrinin genişləndirilməsi, ‘Tekerler’ və ya üçüncü şəxslərdən reklam və/və ya məlumat ismarıclarının alınması, İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni və/və ya icazəsiz fəaliyyətlərinin qarşının alınması və ya xəbərdarlıq edilməsi, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsinin təmin olunması. ‘Tekerler’ İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını üçüncü şəxslər tərəfindən icazəsiz əldə olunmasından qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görməkdədir.

4.3. İstifadəçi tərəfindən Tekerler.az saytına yerləşdirilmiş bütün məlumatlar (bu məlumatların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qorunma altında olan şəxsi və ya digər məlumatlara aid olmasından asılı olmayaraq) İstifadəçi tərəfindən şəxsi mülkün və/və ya xidmətlərin realizasiyası və/və ya İstifadəçinin digər maraqları məqsədilə yerləşdirilir, belə ki, İstifadəçi özü haqqında bu və ya digər məlumatı yalnız öz maraqları çərçivəsində, həmçinin İstifadəçi ilə əlaqə qurmağı asanlaşdırmaq üçün yerləşdirir.

Tekerler.az saytına Elan yerləşdirərək İstifadəçi Elanda qeyd olunmuş Məlumatları kütləyə açıq edir və anlayır ki, Tekerler.az saytında yerləşdirilmiş məlumatlar kütləyə açıq şəkildə dərc olunur, yəni İnternet şəbəkəsinə qoşulma imkanı və sayta çıxışı olan dünyanın hər bir ölkəsindən Tekerler.az saytının istənilən ziyarətçisi (qeyri-məhdud şəxslər toplusu) tərəfindən görülə bilər, belə ki, İstifadəçi belə məlumatın yerləşdirilməsi ilə bağlı bütün riskləri, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, elektron poçt ünvanının spam-ismarıcların göndərilmə siyahılarına düşməsi riskini, elektron poçt ünvanının müxtəlif növ fırıldaqçıların əlinə keçməsi riskini, telefon nömrəsinin SMS-spamerlər və/və ya SMS-fırıldaqçıların əlinə keçməsi riskini və bu növ məlumatın yerləşdirilməsindən irəli gələn digər riskləri anlayır və üzərinə götürür.

4.4. ‘Tekerler’ İstifadəçi tərəfindən Tekerler.az saytına yerləşdirilmiş və/və ya yayılmış istənilən növ Məlumatın əvvəlcədən yoxlanılmasını həyata keçirmək məcburiyyətində deyil. ‘Tekerler’ öz mülahizəsi üzrə İstifadəçinin istənilən Məlumatların yerləşdirilməsi və/və ya yayılmasından imtina etmək hüququna, həmçinin İstifadəçi tərəfindən Tekerler.az saytına yerləşdirilmiş istənilən Məlumatları silmək hüququna malikdir. İstifadəçi anlayır və razılaşır ki, o istənilən Məlumatların yerləşdirilməsi və yayılması ilə bağlı bütün riskləri, həmçinin bunu etmənin etibarlılığını, dolğunluğunu və faydasını müstəqil şəkildə qiymətləndirməlidir.

4.5. ‘Tekerler’ Tekerler.az saytına aidiyyatı olmayan, peşəkar qiymətləndirmə tələb edən və/və ya ‘Tekerler’ səlahiyyətlərinə daxil olmayan suallar üzrə konsultasiya xidmətləri göstərmir.

4.6. İstifadəçinin Tekerler.az saytının istifadəsi ilə bağlı ‘Tekerler’-ə ünvanlanmış müraciətləri Saytda nəzərdə tutulmuş qaydada baxılır. ‘Tekerler’-in İstifadəçi ilə İstifadəçinin müraciətinin baxılması çərçivəsində qarşılıqlı əlaqəsi İstifadəçi tərəfindən qeyd olunmuş elektron poçt ünvanı vasitəsilə həyata keçirilir.

4.7. ‘Tekerler’ müraciətin baxılması üçün zəruri olan məlumat və sənədlərin olmadığı; yanlış məlumat və (və ya) sənədlərin olduğu; etibarlılıq əlamətləri olmayan; ‘Tekerler’-in İstifadəçiyə əvvəlcədən cavablandırdığı suallar üzrə (təkrar müraciətlər); təhqir, hədə-qorxu olan və ya kəskin neqativ formada yazılmış müraciətlər üzrə; ‘Tekerler’ tərəfindən nəzərdə tutulmuş müraciətlərə baxılma qaydalarını və ya digər şərtləri pozan İstifadəçi müraciətlərinə baxmamaq hüququna malikdir.

4.8. İstifadəçi razılaşır ki, ‘Tekerler’ Saytın İstifadəçiləri üzrə simasızlaşdırılmış statistik məlumat yığımını həyata keçirə bilər. İstifadəçi simasızlaşdırılmış statistik məlumatların, onların işlənilməsi məqsədilə, Saytın və Xidmətlərin fəaliyyətinin təminatı məqsədilə, Saytın ortaqlı və ya digər proqramların realizasiyası məqsədilə (o şərtlə ki, məlumatları alan tərəf ‘Tekerler’-i Saytda mövcud olan rejimə analoji olan rejimlə təmin edəcək) üçüncü şəxslərə ötürülməsinə razılıq verir. İstifadəçinin məlumatlarının işlənilməsində məqsəd ona Xidmətlərin istifadəsindən yararlanmasında və Saytın əlavə funksional (proqram) imkanlarından yararlanmasında, reklam kampaniyalarının keçirilməsində, targetləşdirilmiş reklamın və Xidmətlərin göstərilməsində, statistik tədqiqatlar və alınmış statistik məlumatların analizində, və İstifadəçi sazişində təsvir olunmuş digər fəaliyyətlərin həyata keçirilməsindədir.

5. İstifadəçinin öhdəlikləri

5.1. İstifadəçi yalnız qüvvədə olan qanunvericilik və Tekerler.az saytının İstifadəçi sazişi ilə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməyi öhdəsinə götürür, həmçinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Tekerler.az saytında və Xidmətlərdən istifadə zamanı öz fəaliyyəti və fəaliyyətsizliyinə görə tam cavabdehlik daşıyır.

5.2. Tekerler.az saytının İstifadəçi üçün mümkün olan Xidmətləri yalnızca ‘Tekerler’ tərəfindən nəzərdə tutulmuş məqsədlərdə istifadə oluna bilər. İstifadəçiyə Xidmətləri, o cümlədən Saytda əldə olunmuş istənilən məlumatı təyinatı üzrə istifadə etməmək qadağa olunur.

‘Tekerler’ istənilən an öz mülahizəsi ilə seçilmiş Elanların yoxlanılmasını keçirmək, həmçinin İstifadəçilərin Xidmətlərdən istifadə, o cümlədən proqram vasitəsindən istifadə etməklə avtomatik rejim şərtlərinin İstifadəçi sazişi ilə uyğunluğunu yoxlamaq hüququna malikdir. Əgər qayda pozuntusu müşahidə olunarsa, həmçinin belə bir qayda pozuntusu haqqında üçüncü şəxslərdən məlumat alınarsa və ya ‘Tekerler’-in fikrincə qayda pozuntularından xəbər verən əlamətlər aşkara çıxarsa, ‘Tekerler’ İstifadəçinin bu və ya digər Xidmətlərə çıxışını dayandırmaq və ya ləğv etmək, həmçinin Elanı blok etmək və ya rədd etmək, və/və ya Şəxsi Kabinetə girişi ləğv etmək hüququna malikdir.

‘Tekerler’-in fərdi qərarı üzrə Elanların və/və ya Saytdakı qeydiyyat yazılarının blok edilməsi İstifadəçi tərəfindən yol verilmiş İstifadəçi sazişinin pozulması və ‘Tekerler’ tərəfindən müəyyən edilmiş Saytın istifadəsi ilə bağlı qayda pozuntularının həcmi və kəmiyyətindən asılı olaraq müvəqqəti və ya həmişəlik ola bilər. İstifadəçi tərəfindən pozuntuların aradan qaldırılması hallarında ‘Tekerler’ əvvəlcədən blok edilmiş Elanları bərpa etmək və ya İstifadəçinin Saytın qeydiyyat yazısına çıxışını açmaq hüququna malikdir.

5.3. İstifadəçi ‘Tekerler’-in yazılı icazəsi olmadan Tekerler.az saytına çıxışı əldə etmək üçün avtomatik və digər proqramlardan istifadə etməməyi öhdəliyinə götürür. Həmçinin ‘Tekerler’-in icazəsi olmadan Tekerler.az saytından əl və ya avtomatik vasitələrlə (proqramlardan istifadə etməklə) istənilən materialların və məlumatların (o cümlədən Elanlar, Mal haqqında təsvirin mətni, fotoşəkillər və s.) istifadəsi, yayılması, köçürülməsi və/və ya çıxardılması qadağandır.

5.4. ‘Tekerler’ tərəfindən yazılı icazə olmadan Tekerler.az saytında yerləşdirilmiş Elanların adi Elan yerləşdirilməsi vasitəsi ilə deyil, kompyuter proqramlarından istifadə vasitəsilə baxılması və ya yerləşdirilməsi (məsələn, Elanların avtoyüklənmə proqramlarından istifadə etməklə) qəti qadağandır və Elanların dərc olunmasının dayandırılmasına və/və ya saxlanılmasına, Şəxsi Kabinetə və/və ya Tekerler.az saytına girişin blok edilməsinə gətirib çıxara bilər.

5.5. İstifadəçi həmçinin öhdəliyinə götürür ki:

Tekerler.az saytının infrastrukturuna qeyri-proporsional yükləməyə gətirib çıxara biləcək heç bir fəaliyyətə təşəbbüs etməməyi;

Tekerler.az saytında mövcud olan istənilən məlumatı (İstifadəçinin özü tərəfindən təqdim olunan Məlumatlardan başqa) ‘Tekerler’ və digər üçüncü şəxs tərəfindən əvvəlcədən alınmış yazılı icazə olmadıqda köçürməməyi,təkrarlamamağı, dəyişməməyi, yaymamağı və ictimaiyyətə təqdim etməməyi;

Tekerler.az saytının işinə, həmçinin avtomatik sistemlərin və proseslərin fəaliyyətinə Tekerler.az saytına çıxışı blok etmək və ya məhdudlaşdırmaq məqsədiləəngəl törətməməyi.

5.6. İstifadəçi sazişinin pozulmasının və/və ya ‘Tekerler’-ə zərər verilməsinin (məsələn, DDoS-hücümlar və ya digər xaker hücumları, proqram vasitələrinin, həmçinin Elanların yüklənilməsi üçün, ‘Tekerler’ tərəfindən avtorizasiya olunmamış istifadəsi və s.) qarşını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün ‘Tekerler’ İstifadəçilərin və ya üçüncü şəxslərin Tekerler.az saytına çıxışını Tekerler.az saytına müvafiq ip-ünvanların və ip-ünvan diapazonunun çıxışını blok etmə yolu ilə məhdudlaşdırmaq hüququna malikdir.

5.7. Tekerler.az saytına çıxışı həyata keçirərək İstifadəçi Tekerler.az saytında üçüncü şəxslər tərəfindən yerləşdirilmiş reklam məlumatlarının alınmasına öz razılığını bildirir. İstifadəçi anlayır və razılaşır ki, Tekerler.az, müvafiq materiallarda mövcud ola bilən saytlara keçid linkləri də daxil olmaqla, bu məlumatların məzmununu təyin etmir və cavabdehlik daşımır.

5.8. Tekerler.az saytının İstifadəçisi öhdəliyinə götürür ki, digər İstifadəçi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatları, bu Məlumatları yerləşdirmiş şəxsin yazılı icazəsi olmadan, və ya bu Məlumatları istifadə etmək haqqının hər hansı digər vasitə ilə təsdiqi olmadan, istifadə etməsin. İstidadəçi tərəfindən Tekerler.az saytının istifadəsi ilə əlaqədar digər İstifadəçilər haqqında əldə edilmiş bütün məlumatlar yalnız Malla əlaqədar sövdələşmələrin və alverin yerinə yetirilməsi və başa çatdırılması üçün istifadə oluna bilər. Belə ki, İstifadəçiyə digər İstifadəçinin elektron poçt ünvanını və/və ya telefon nömrəsini birbaşa reklam göndərilməsi və ya digər arzuolunmaz elektron ismarıclarının göndərilməsi, habelə qarşı tərəfin razılığı və/və ya xəbəri olmadan baş tutan fəaliyyətlər və ya digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər üçün istifadə etməsi qadağan olunur.

İstifadəçilər arasında qarşılıqlı əlaqəni asanlaşdırmaq üçün Xidmətlərdə digər İstifadəçilərin əlaqə məlumatlarına məhdudlaşdırılmış çıxışın olması nəzərdə tutulur. Digər İstifadəçilər tərəfindən təqdim olunmuş Məlumatların istifadəsi hüququ hazırki İstifadəçi sazişi ilə məhdudlaşdırılır.

5.9. Əgər bir İstifadəçinin Xidmətlərin istifadəsi və/və ya yerləşdirilmiş Elanlar ilə bağlı başqa bir İstifadəçiyə hər hansı iddiasıyaranarsa, İstifadəçi bu tələbləri müvafiq şəxsə (Satıcıya) bildirməli və iddianı müstəqil şəkildə ‘Tekerler’-in iştirakı olmadan həll etməlidir.

5.10. İstifadəçi anlayır və qəbul edir ki, ‘Tekerler’ İstifadəçilər tərəfindən Tekerler.az saytında dərc olunmuş məlumatları hər zaman yoxlamır. Elanların tərkibində olan bəzi məlumatlar təhqiramiz, təhlükəli, yanlış və ya aldadıcı görünə bilər. ‘Tekerler’ İstifadəçilərə məsləhət görür ki, Tekerler.az saytındakı məlumatı istifadə edərkən tədbirli davransınlar və sağlam düşüncəyə arxalansınlar. İstifadəçi nəzərdə almalıdır ki, onun kontragenti özünü başqa birisi kimi qələmə verə bilər, həddi-büluğa çatmamış ola bilər, təhrif olunmuş məlumat yerləşdirə bilər və s. Xidmətlərdən istifadə nəzərdə tutur ki, İstifadəçi bu riskləri anlayır və qəbul edir, həmçinin razılaşır ki, ‘Tekerler’ digər İstifadəçilərin fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi üçün cavabdehlik daşımır.

5.12. İstifadəçi öhdəliyinə götürür ki, kontagentin seçimi zamanı tədbirli davranacaq, Tekerler.az saytında Elan yerləşdirilməsindən irəli gələrək sövdələşmə haqqında qərarı öz cavabdehliyi altında alacaq və müstəqil şəkildə yəqin edəcək ki, Tekerler.az saytındakı Elanda olan Malın alınması və/və ya əldə edilməsi həqiqi və qanunidir.

6. Saytın istifadəsi zamanı məlumat mübadiləsi

6.1. ‘Tekerler’-in İstifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş ismarıcları Tekerler.az saytında kütləyə açıq şəkildə dərc olunur və/və ya Qeydiyyat zamanı və ya Saytda Elan yerləşdirmə zamanı İstifadəçi tərəfindən təqdim olunmuş elektron poçt ünvanlarına individual şəkildə göndərilir. Bununla İstifadəçi anlayır, qəbul edir və razılaşır ki, göndərilmiş ismarıclar və/və ya onların hər hansı bir hissəsi reklam xarakteri daşıya bilər, o cümlədən ‘Tekerler’-in kontragentlərinin reklam, məlumat və digər ismarıclarını göstərə bilərlər. Tekerler.az saytında dərc olunmuş ismarıclar dərc olunduğu andan etibarən İstifadəçi çatdırılmış hesab olunurlar.

6.2. İstifadəçinin Satıcıya ünvanlanmış ismarıcları şərh əlavə etmək üçün xüsusi təklif olunmuş forma vasitəsilə və/və ya Satıcı ilə əlaqə üçün forma vasitəsilə göndərilə bilər, bu baş verdikdə Satıcının Qeydiyyat zamanı və ya Elanı yerləşdirmə zamanı qeyd etdiyi elektron poçt ünvanına yeni İsmarıcın alınması barədə bildiriş göndərilir.

6.3. Tekerler.az saytına çıxışı həyata keçirərək İstifadəçi razılaşır ki, ‘Tekerler’ və Elanların dərc oluna biləcəyi krisha.kz və market.kz saytlarının administratoru İstifadəçiyə Tekerler.az saytında qeyd olunmuş telefon nömrəsinə və ya elekton poçt ünvanına ‘Tekerler’-in və ya ‘Tekerler’ ilə ortaq şirkətlərin reklam və/və ya məlumat xarakterli elektron məktub (e-mail) və/və ya qısa ismarıc (SMS) göndərə bilər.

7. Zəmanət və cavabdehlik

7.1. İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq Saytdakı fəaliyyəti üzrə cavabdehlik, həmçinin yerləşdirdiyi məlumatın məzmunu və üçüncü şəxslərin Mallarla və/və ya Saytda yerləşdirilmiş məlumatla əlaqədar hüquqlarının pozulması üzrə cavabdehlik daşıyır.

7.2. İstifadəçi təklif olunan Mallar və onlarla əlaqəli bağlanan sövdələşmələrə, sövdələşmə üçün kontragent seçiminə və bu sövdələşmədən yaranan nəticələrə görə cavabdehlik daşıyır. Mallarla əlaqəli bütün sövdələşmələr İstifadəçilər arasında birbaşa bağlanır. ‘Tekerler’ İstifadəçilər tərəfindən Tekerler.az saytından alınmış məlumatlar əsasında baş tutan sövdələşmələrin iştirakçısı və/və ya vasitəçisi deyil, bu sövdələşmələri idarə etmir və onlara görə cavabdehlik daşımır.

7.3. Tekerler.az İstifadəçilərə İstifadəçi sazişi və qanunvericiliklə realizasiyası və/və ya alınması icazəli olan Mallarla əlaqəli Elanlar yerləşdirmək imkanı yaradan alətdir. Bununla belə ‘Tekerler’ İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş Elanları hər zaman yoxlamır. Bu səbəbdən keyfiyyət, təhlükəsizlik, qanunilik və Malın öz təsviri ilə uyğun olub olmaması, həmçinin Satıcının Malı satma və/və ya Alıcının Malı alma imkanının olub olmaması da ‘Tekerler’-in nəzarətindən kənardadır. Bununla əlaqədar olaraq, ‘Tekerler’ Elanların da məzmunu daxil olmaqla, İstifadəçilər tərəfindən təqdim edilmiş məlumatın məzmununa görə, İstifadəçilər tərəfindən üçüncü şəxslərin əmtəə nişanlarının və loqotiplərin istifadəsinə görə və Satıcıların təklif şərtlərinə görə cavabdehlik daşımır.

7.4. ‘Tekerler’ İstifadəçi tərəfindən itirilmiş məlumata görə, o cümlədən məlumatın təhrif olunmasına görə və Saytda əlaqə forması vasitəsilə alınmış ismarıcın itirilməsinə görə cavabdehlik daşımır.

7.5. İnternet şəbəkəsinin fəaliyyətini və quraşdırılma prinsiplərini nəzərə alaraq, Xidmətlər «olduğu kimi» təqdim olunur, yəni, ‘Tekerler’ Xidmətlərlə əlaqəli heç bir zəmanət təqdim etmir, ələlxüsus ‘Tekerler’ İstifadəçiyə zəmanət vermir ki:

Xidmətlər, onların birbaşa və ya dolayısı təsiri və keyfiyyəti İstifadəçinin tələbləri və məqsədlərinə uyğun olacaq;

Xidmətlər fasiləsiz, etibarlı və səhv olmadan təqdim olunacaq;

Xidmətlərin istifadəsi vasitəsilə alınan nəticələr dəqiq, etibarlı olacaq və İstifadəçinin gözləntilərinə cavab verəcək.

7.6. İstifadəçi razıdır ki, ‘Tekerler’ İstifadəçilərin və hazırki İstifadəçi sazişinin 5.6-cı maddəsinə əsasən ip-ünvanların Sayta çıxışını məhdudlaşdırmaq/blok etməklə Tekerler.az saytında pozuntuların qarşısını almaq və ya aradan qaldırmaq üçün istifadə olunmuş vasitələrlə əlaqəli İstifadəçiyə vurulmuş mümkün ziyanlara görə cavabdehlik daşımır.

7.7. İstifadəçi qəbul edir və razılaşır ki, ‘Tekerler’ tərəfindən yaradılmış, İstifadəçiyə əlaqə forması və/və ya Saytda şərh yazma forması vasitəsilə ismarıc göndərmə imkanı istənilən üçüncü şəxslər tərəfindən ‘Tekerler’ tərəfindən heç bir nəzarət və ya təsir olmadan İstifadəçi ilə sövdələşmə qurmaqdan başqa məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. Bununla əlaqədar olaraq, ‘Tekerler’ Tekerler.az saytındakı İstifadəçilərə ismarıc göndərmək üçün və/və ya şərh yazmaq üçün formadan digər İstifadəçilərin və/və ya avtomatlaşdırılmış sistemlərin (robotların) istifadəsinə görə, o cümlədən Tekerler.az səhifələrində İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilmiş telefon nömrələrindən istifadəsinə görə cavabdehlik daşımır.

7.8. ‘Tekerler’ aqibətindən qaçmaq və ya dəf etmək mümkün olmayan qaçınılmaz güc nəticəsində yerinə yetirə bilmədiyi və ya yerinə yetirməkdə çətinlik çəkdiyi öhdəliklərə görə cavabdehlik daşımır.

7.9. ‘Tekerler’-in İstifadəçilər tərəfindən Tekerler.az saytında yerləşdirilmiş və/və ya təqdim edilmiş Elanların da məzmunu daxil olmaqla, istənilən məlumatla əlaqəsi yoxdur, və ‘Tekerler’ belə məlumatın və yaxud onun komponentlərinin məzmununu, həqiqiliyini və təhlükəsizliyini, həmçinin onun qüvvədə olan qanunvericilik tələblərinə cavab verib vermədiyini və İstifadəçilərinin bu məlumatın yayılması və/və ya istifadəsi üçün lazım olan hüquqlar məcmusuna sahib olub olmadığını yoxlamaqla mükəlləf deyil.

7.10. İstifadəçilər tərəfindən yerləşdirilmiş Məlumatların daxilində İnternet şəbəkəsində digər saytlara (üçüncü şəxslərin saytlarına) keçid linkləri mövcud ola bilər. Qeyd edilmiş üçüncü şəxslər və onların saytlarının məzmunu, o cümlədən üçüncü şəxslərə aid olan istənilən məlumat ‘Tekerler’ tərəfindən bu və ya digər tələblərə cavab verib verməməsi üzrə (həqiqilik, dolğunluq, qanunilik və s.) yoxlanılmır. ‘Tekerler’ İstifadəçinin Tekerler.az saytının istifadəsi nəticəsində keçdiyi üçüncü şəxslərin saytlarında yerləşdirilmiş istənilən məlumata və materiala görə, həmçinin belə saytların və ya məlumatın əlverişliliyinə və İstifadəçinin onların istifadəsindən sonra rastlaşacağı nəticələrə görə cavabdehlik daşımır.

8. İntellektual haqqlar

8.1. Tekerler.az saytına və Mobil əlavələrə müstəsna hüquq sahibi, həmçinin, lakin bununla məhdudlaşdırılmayaraq, Saytda yerləşdirilmiş loqotip, Tekerler.az saytının əmtəə nişanı, məlumat bazası, Saytın istifadəsini həyata keçirməyə imkan yaradan bütün texniki işləmələrin hüquq sahibi “Təkərlər”dir. İstifadəçi “Təkərlər”in yazılı icazəsi olmadan hazırki İstifadəçi sazişi əsasında nəzərdə tutulmamış yollarla Tekerler.az saytından, Mobil əlavələrdən və Xidmətlərdən istifadə etmək, həmçinin İstifadəçi sazişi əsasında nəzərdə tutulmamış istənilən formada Məlumat almaq hüququna malik deyil.

Yalnız üçüncü şəxslər tərəfindən Saytda xəbər və ya məlumat xarakterli ismarıcların yerləşdirilməsi müstəsna hal sayılır. Bütün bu növ istisnalar əhatə etdikləri mətnlərdə (ilkin mənbəyə istinadla) birbaşa qeyd edilmişdir.

Saytdakı müəllif hüquqları ‘Tekerler’-ə aid olan məlumat və xəbər xarakterli materiallar bütün kütləvi informasiya vasitələrində, İnternet şəbəkəsinin serverlərində Tekerler.az saytına istinad vermək şərti ilə təkrar oluna bilər. İnternet şəbəkəsinə yerləşdirildiyində Tekerler.az saytına keçid üçün aktiv hiperlinkin olması mütləqdir.

İstifadəçilər tərəfindən təqdim olunmuş Məlumatların məzmununa aid olan intellektual fəaliyyət nəticələrinə müstəsna hüquqlar müvafiq İstifadəçilərə və hüquq sahiblərinə aiddir.

8.2. Hazırki İstifadəçi sazişinin yerinə yetirilməsi, İstifadəçilərə konkursların, aksiyaların və digər bu növ tədbirlərin keçirilməsi haqda elan verilməsi və xəbər çatdırılması, ‘Tekerler’-in qanuni hüquqları və maraqlarını həyata keçirməsi və Tekerler.az saytının fəaliyyətinin təmin olunması məqsədi ilə İstifadəçi ‘Tekerler’-ə Məlumatları (fotoşəkillər, Malı təsvir edən mətnlər, əmtəə nişanları, loqotiplər və s.) bütün məşhur və qeyri-məşhur məlumat daşıyıcılarında istənilən üsulla hər yerdə tanınan və müddətsiz istifadə etmək hüququnu (bu müstəsna hüququn bütün fəaliyyət dövrü boyunca) ötürür, o cümlədən bu hüququ üçüncü şəxslərə vermək haqqını da tanıyır. İstifadəçi müəllifin adını qeyd etmədən Məlumatın məzmunundakı materialların istifadəsinə icazə verir, və həmçinin zəmanət verir ki, təqdim edilmiş Məlumatlar üçüncü şəxslərin istənilən hüquqlarını, o cümlədən müstəsna hüquqları, pozmur.

9. İstifadəçi sazişinin fəaliyyət müddəti

9.1. Hazırki İstifadə sazişi İstifadəçinin Tekerler.az saytının xidmətlərindən istifadəsini başladığı andan, İstifadəçinin qeydiyyatdan keçməsi və ya Tekerler.az saytında elan yerləşdirməsindən asılı olmayaraq, qüvvəyə minir və müddətsiz fəaliyyət göstərir.

9.2. İstifadəçi öz Şəxsi Kabinetinə çıxışı, bu çıxışın bərpa olunma imkanının olmaması şərtilə, ləğv etmək hüququna malikdir. Bu halda İstifadəçi təkrar Qeydiyyatdan keçmə hüququna malik deyil, və o, habelə əvvəlcədən Tekerler.az saytında göstərdiyi və saytın Hesabaalma məlumatlarında artıq qeyd olunan elektron poçt ünvanından da istifadə edə bilməz.

Hazırki İstifadəçi sazişini pozduğu təqdirdə, həmçinin Xidmətlərdən hər hansının şərtlərini, Tekerler.az saytının fəaliyyətinin nizamlanması qaydalarını pozduğu təqdirdə, ‘Tekerler’ İstifadəçinin Xidmətlərə həm bütövlükdə, həm də hissə-hissə çıxışını ləğv etmək, həmçinin İstifadəçinin Şəxsi Kabinetə çıxışını dayandırmaq hüququna malikdir. Xidmətlərə çıxışı ləğv olunan, və ya verdiyi Məlumatların etibarsız olduğu İstifadəçi Saytda yenidən qeydiyyatdan keçmə (həmçinin əvvəlcədən Tekerler.az saytında qeyd olunmuş elektron poçt ünvanından istifadə etmə) hüququna ‘Tekerler’-in xüsusi icazəsi olmadan malik deyil. İstifadəçi Tekerler.az saytına çıxış üçün digər İstifadəçinin qeydiyyat məlumatlarından istifadə etmək hüququna malik deyil.

10. Hüquqların ötürülməsi

10.1. ‘Tekerler’-in haqqı var ki, və İstifadəçi bununla öz razılığını verir ki, hazırki İstifadəçi sazişi üzrə öz haqqlarını və/və ya öhdəliklərini, həm bütövlükdə, həm də hissə-hissə, üçüncü tərəfə ötürsün.

10.2. Hüquqların və/və ya öhdəliklərin həm bütövlükdə, həm də hissə-hissə, hazırki İstifadəçi sazişi üzrə üçüncü tərəfə ötürülməsi halında, üçüncü tərəf başqa bir saytda analoji və ya bənzər xidmətləri göstərmək hüququna malikdir.

11. Mübahisələr və qüvvədə olan qanunvericilik

11.1. Hazırki İstifadəçi sazişinə əsasən bütün mübahisələrin həlli zamanı Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi tətbiq olunur.

11.2.Hazırki İstifadəçi sazişi çərçivəsində İstifadəçilərə göstərilən Xidmətlərdən istifadənin müftəliyini nəzərə alaraq, qanunvericiliyin istehlakçı hüquqlarını qoruma haqqında müddəaları İstifadəçi və ‘Tekerler’ arasında olan münasibətlərə tətbiq olunmur.

11.3. Hazırki Saziş çərçivəsində yaranan mübahisələr Tərəflər arasında danışıqların aparılması vasitəsilə həll olunur. Əgər mübahisəni danışıqlar vasitəsilə tənzimləmək mümkün olmursa, mübahisə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş məhkəmə yolu ilə həll olunur.

11.4. Hazırki İstifadəçi sazişinin ayrı-ayrı hissələrinin etibarsız qəbul edilməsi bu İstifadəçi sazişinin digər müddəalarının etibarlılığını ləğv etmir.


gislaved
matador
mayrun
altenzo
barum
roadstone
falken_tire
fulda
hankook

Informasiya Təhlükəsizliyi

Biz informasiya təhlükəsizliyinə ciddi yanaşırıq, buna görə də veb saytın təhlükəsizliyinə cavab olan kodun yığılmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Mümkün olan səhvlər həmən kod vasitəsi ilə silinib. Buna görə sizin məlumat təhlükəsizliyiniz bizim tərəfimizdən təmin edilir.

Keyfiyyətə Nəzarət

Korporativ Müştərilərin təkərlərinin keyfiyyətini və istifadə təhlükəsizliyini təmin etmək üçün , biz satışta verilən təkərlərin istehsalçı sertifikatlarını və beynəlxalq standartlara uyğunluğunu yoxlayırıq. Sizin sağlamlığınız bizim üçün çox dəyərlidir.

Bizimlə Əlaqə

Sualınız və ya texniki çətinliyiniz var? Bizim komandamız sizə kömək etmək arzusundadır! Veb saytda olan səhvlər və ya ödəmə zamanı qarşılaşdığınız çətinliklərlə əlaqədar, bizimlə telefon (050-679-3435) və ya e-poçt (info@tekerler.az) vasitəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.